Programmering

Efter installationen av Autostart Speed Control kan bilen användas precis som tidigare. Autostart Speed Control påverkar bilen endast när den röda knappen START trycks in.

När START trycks in kommer Autostart Speed Control att reglera hastigheten på bilen enligt det program som för närvarande är valt. Föraren kan avbryta den pågående startsekvensen genom att trycka på bromspedalen eller genom att stänga av strömmen till Autostart Speed Control enheten.

Föraren kan också köra fortare än den fördefinierade hastigheten genom att manuellt accelerera med gaspedalen. Programmeringen av en startsekvens i datorenheten är mycket enkel. Se exempel här nedan:

 

 

Kolumnen Distance anger avståndet från startpunkten där bilen står innan den börjar rulla.
Kolumnen Speed anger den önskade hastigheten på bilen vid ett givet avstånd.
Kolumnen Print anger om hastigheten på bilen ska visas på utskriften av startförlopp. I exemplet nedan kommer bilens hastighet att skrivas ut på avstånd 100, 200 och 300 meter.
Kolumnen Beep anger om datorenheten ska avge en signal när bilen passerar ett visst avstånd. I exemplet nedan kommer det att höras en signal vid 300 meter.