Autostart Speed Control

Autostart Speed Control är ett system som används för att automatiskt styra hastigheten på startbilen under startsekvensen. Systemet består av servomotor, datorenhet, skrivare och kablage.

Datorenheten mäter hastigheten på bilen med hjälp av elektroniska impulser från bilens hastighetsgivare och reglerar bilens hastighet efter det program som valts. Med Autostart Speed Control är det möjligt att ha 8 olika startsekvenser / program.

Under en startsekvens lagras bilens hastighet i datorenhetens minne och kan skrivas ut på skrivaren. För att skriva ut det sista startförloppet trycker Du på den gula knappen “Print”.

Mer om hur man programmerar Autostart Speed Control på sidan Programmering.