Ohjelmointi

Autostart Speed Control asennuksen jälkeen voidaan autoa käyttää normaalisti kuin ennen asennusta. Autostart Speed Control vaikuttaa autoon ainoastaan punaista. Start-painiketta painettaessa.

Kun Startpainiketta painetaan tulee Autostart Speed Control säätelemään auton nopeuden valitun ohjelman mukaisesti. Kuljettaja voi halutessaan keskeyttää käynnissä olevan Startti toiminnon painamalla jarrupoljinta, tai sulkemalla virran Autostart Speed Control laitteesta.

Kuljettajan on myös mahdollista ajaa ennalta määrättyä nopeutta nopeammin, kaasupoljinta painamalla. Aloitusjärjestyksen ohjelmointi tietokoneeseen on hyvin yksinkertainen. Katso esimerkki alla olevasta taulukosta.

 

 

Distance (Etäisyys) sarake määrittelee etäisyyden lähtökohdasta, jossa ajoneuvo on ennen liikkeelle lähtöä.
Speed (Nopeus) sarake määrittelee halutun nopeuden annetulle etäisyydelle.
Print (Tulosta) sarake määrittelee tallennetaanko auton nopeus muistiin, joka myöhemmin voidaan tulostaa startti sekvenssiksi. Ylläolevassa taulukossa voidaan tulostaa nopeus matkoilta 100, 200 ja 300 metriä.
Beep (Singnaali) sarake määrittelee antaako tietokone singnaalin kun lähtöauto on kulkenut 300 metriä. Ylläolevassa esimerkissä annetaan singnaali 300 metrin jälkeen.